Litteratur

I 1999 kom den svenske boka Fittstim, som innevarslet en ny generasjon feminister. Den inspirerte til flere norske bøker.

Banggren, Nina m.fl. (red.) (2000) Halve himmelen er vår. Oslo: Aschehoug

Sandnes, Cathrine, Nossum, Beate & Smith-Erichsen, Christina (red.) (1999): Matriark : Nesten sanne historier om å være kvinne. Oslo: Gyldendal 

Solheim, Hilde Charlotte & Vaagland, Helle (red.) (1999) Råtekst. Oslo: Aschehoug 

Øvald, Camilla Bakken & Lode, Veslemøy (Red.) (2000). Feminisjon. Oslo: Sosialistisk Opplysningsforbund.

Andre bøker 

Bjørk, Nina (1999): Sireners sång : Tankar kring modernitet och kön. Stockholm: Wahlstrøm & Widstrand

Bjørk, Nina (1998) Under det rosa teppet : Et blikk på 90-tallets feminisme. Oslo: Gyldendal

Brekken, Astrid (1993) Fra rødstrømper til silkehansker? : Samtaler med norske kvinner. [Oslo] : Cappelen

Buvik, Kristin (2001) Feminisme gjennom to generasjoner : En sosial bevegelse i endring. Oslo: Universitetet i Oslo. (Hovedoppgave i sosiologi)

Christensen, Anne-Dorte (2003) Fortællinger om identitet og magt : Unge kvinder i senmoderniteten.  Aarhus : Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. (Magtudredningen)

Holst, Cathrine (red.) (2002) Kjønnsrettferdighet : Utfordringer for feministisk politikk. Oslo: Gyldendal Akademisk

Holst, Cathrine (2001) Sosiologi, politikk og kvinnelighet : Norsk kvinne- og kjønnssosiologi etter 1970 : generasjoner, identiteter og diskurser. Bergen: SVT Press

Holst, Cathrine (red.) (2002) Kjønnsrettferdighet : Utfordringer for feministisk politikk. Oslo: Gyldendal Akademisk

Rehman, Shabana  (2002) Nå. Oslo: Cappelen

 

 

 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.