Hva har feminismen betydd for meg?

F-andenivoldsk, forbanna, forandringsdyktig. Frigjørende.

E-ffektiv, ettertrykkelig, egentlig.

M-erkbar, mangslungen, morsom.

I-nnsiktsfull. 

N-aturlig. Nødvendig. NÅ!

I-nnpåsliten, infam.

S-lående, struttende, standhaftig.

M-otstandsdyktig.

E-ventyrlig!

Men hvor ble det av G'en? For GALSKAPEN, selvsagt! Feminismens gåtefulle, lekende, drivende, herlige galskap...

 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.