Litteratur

Grønseth, Erik (1966,1972) Familie, seksualitet og samfunn. Oslo: Pax. 

Haavind, Hanne m.fl. (1976) Myten om den gode mor. Oslo: Pax.

Larsen, S. S. (1979). "Bygge og bo på kvinners vilkår: Referat fra en konferanse." I: Nytt om kvinneforskning 2: 20-23.

 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.