Utvikling i antall barn i barnehage fra 1965-2000

Kilde: Statistisk Sentralbyrå Historisk statistikk over barnehager, ansatte og barn

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.