Litteratur

Bergquist, Christina m.fl. (c1999) "Debatten om barneomsorgspolitikken" I: Likestilte demokratier? : kj°nn og politikk i Norden. Oslo: Pax.

Bergquist, Christina m.fl. (1999) "Modeller f÷r barneomsorg och f÷rńldraledighet" I: Likestilte demokratier? : kj°nn og politikk i Norden. Oslo: Pax.

Brekken, Astrid (red.) (1984) Barn og jobb : hvordan klarer vi det?. Oslo: Aschehoug

Dahl, Tine m.fl. (1978) Barnehagen for alle. Oslo: Pax

Kvinnefronten (1976) Gratis daghjem til alle barn! Hefte utgitt av Kvinnefronten i Norge.

Miljeteig-Olssen, Per (red.) (1979) Kapitalismens barn. Oslo: Pax.

SV's kvinnepolitiske utvalg (1978) Barnehager. Oslo: Sosialistisk Opplysningsforbund. (Temahefte)