Kamp for daghjem

I kampen for flere daghjem tok Kvinnefronten initiativ til en tverrpolitisk aksjon, «Daghjemsaksjonen.» Denne aksjonen besto av mindre grupper ofte med utgangspunkt i en kvinnefrontgruppe som samarbeidet om å få opprettet daghjem rundt omkring i kommunene.

Kvinnene fra Kvinnefronten som Kampdager har snakket med hadde alle vært aktive i en lokal aksjon for utbygging av daghjem. 

Hanne Wilhjelm jobbet med å få åpnet et daghjem på Nedre Møllenberg i Trondheim.Kvinnefrontgruppa til Turid Horgen, senere daghjemsaksjonen på Majorstua arbeidet for å opprette av et daghjem i Hjelmsgate 3 i Oslo. 

- Det var mange av daghjemmene som ble bygd, forteller Horgen. 

- Ofte fant vi fram til tomter som var regulert til daghjem uten at kommunen hadde satt i 
gang noe byggeprosjekt. Så tok vi for oss daghjemmene ett for ett og samlet støtte for utbygging i det aktuelle strøket og presset de lokale politikerne. Det var utrolig dårlig daghjemsdekning og det var mange som ville gjøre noe med det.

Daghjem på Oppsal

Annik Borten fra Oslo jobbet lokalt for å få politikerne til å bygge et daghjem på Oppsal i Oslo. 

- Først kartla vi behovet i bydelen. Deretter tok vi kontakt med byplankontoret og fikk oversikt over hvilke tomter som sto ledige. Så dro vi på befaring for å se hvilke tomter som egnet seg for daghjem. 

Deretter innkalte den aksjonskomiteen lokale politikere til møter og la fram sine krav. 

- Vi ble møtt med en høflig velvillighet, men det skjedde ingenting. Det var utrolig slitsomt. Gang på gang gikk vi og håpte uten at noen ting skjedde.

Hovedkravet til Kvinnefronten var at alle barn skulle ha tilbud om en daghjemsplass og at plassene skulle være gratis. 

- Men vi førte jo også en ideologisk kamp. Det var viktig å støtte mødre på at barnehage ikke handlet om bortplassering av barn, men at det var et godt tilbud. Selv var jeg nyutdannet førskolelærer og møtte stadig vekk kvinner med dårlig samvittighet.

Til tross for stadige underskriftsaksjoner og dør-til-dør kampanjer vant ikke aksjonistene på Oppsal fram. Det tok mange år før tilbudet ble bygd ut i bydelen. Men over hele landet seiret daghjemsaksjonister i sine lokale krav om bygging av daghjem.

- Jeg legger veldig vekt på å si til mer ukjente folk at jeg er oppe i barnehagen og ammer Arne hver dag, som om jeg var bedre mor av den grunn. Ofte møter jeg bemerkninger som rokker ved den beste sjøltillit, som «Orker du virkelig å sende han fra deg?». Akkurat som det å ha barna i barnehage er det samme som å adoptere dem bort.

Karin, mor til Arne. Fra boka «Barnehagen for alle», utgitt på Pax i 1978

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.