6-timersdagen

Sekstimersdagen var, og er et av kvinnebevegelsens mest sentrale fagligpolitiske krav. Første gang kravet ble fremmet i Norge var av gruvearbeidere i Sulitjelma i 1920-årene. På LO-kongressen i 1981 reiste de kravet igjen. Da var ideen om 6-timers dagen blitt tatt opp igjen av kvinner i tilknytning til den nye kvinnebevegelsen. 

I 1975 programfestet SV sekstimersdagen. Til LO-kongressen i 1977 kom det inn tolv forslag om redusert arbeidstid, hvorav fire forslag om seks timers arbeidsdag. Men representantskapet fremmet ikke forslagene. LO prioriterte lengre ferie og nedsatt pensjonsalder framfor kortere arbeidstid. 

På LO-kongressen i 1981 ble det gjennombrudd for ideen, selv om kvinneopposisjonen ikke fikk programfestet den. Det hadde stått strid om kortere arbeidstid før, mannsinteresser mot kvinneinteresser. Da femdagers-uken ble gjennomført i 1976, var det også på tvers av kvinneønskene. Både enkeltvis og organisert hadde kvinnene krevd kortere arbeidsdag framfor femdagers-uke. «Det er hardt for kvinner med full arbeidsdag når mennene mangler solidaritet på hjemmebane», sa kvinnene. 

«Enhver med omsorgsforpliktelser vet at åtte timers arbeidsdag er alt for mye. De fleste kvinner som har både heldagsjobb og omsorgsforpliktelser gjør dobbelt arbeid, i og med at de også må ta de tyngste takene hjemme. 6-timersdagen vil legge forholdene bedre til rette for menns engasjement i omsorgsarbeidet, og dermed vil kortere arbeidstid kunne gi mer overskudd og større mulighet til faglig og politisk aktivitet for alle - også for kvinner - og dermed mulighetene for et mer reelt demokrati.»

Bodø Handel og kontor, LO-kongressen 1981

«Sex timmars arbete om dagen både for man och hustru, det blir ända en tredjedel mer än om bara han arbetat åtte. Tenk sedan vilken härlig fritid de kan ha tilsammans. Hemma och tilsammans med sina barn, til allas trevnad och inbördas hjelp. Då skulle de inte behöva spela sina påtvugna soller av mannlighet og kvinnlighet utan kunde få ge och njüta sin beskärda del av mänskelighet.»

Alva Myrdal, 1944

Kilder: Kvinne selv, Birgit Wiik 

På dagsorden: 6-timersdagen red. Tone B. Jamholt, Kristin Moksnes og Britt Schultz.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.