Oslo Faglige Kvinnebevegelse

Oslo Faglige Kvinnebevegelse (OFK) ble stiftet i 1977 etter at Samorganisasjonen i Oslo nedla sitt kvinnepolitiske utvalg. OFK var ikke formelt tilsluttet LO, selv om alle medlemmene måtte være fagorganiserte. 

Organisasjonen ønsket å videreføre oppgave til den nedlagte Oslo Faglige Samorganisasjonens Kvinnenemnd. OFK fungerte som et tverrfaglig kontaktorgan som samlet fagorganiserte kvinner. 

Formålet var ”å arbeide for likestilling og styrke fagbevegelsen ved å arbeide for økt faglig aktivitet blant kvinner.” (sjekk referanse). Organisasjonsstrukturen var hierarkisk. I 1980 hadde organisasjonen ca. 100 medlemmer.

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.