Fra «Hva betyr selvbestemt abort» utgitt av Kvinneaksjonen for selvbestemt abort i 1974.

 

Kvinneaksjonen for selvbestemt abort

19. juni 1974 gikk Nyfeministene, Kvinneforbundet, Kvinnefronten og Norsk Kvinnesaksforening i Oslo sammen i et aksjonsutvalg: «Kvinneaksjonen for selvbestemt abort». Tanken var at dette skulle bli en landsomfattende aksjon, med lokale kvinneaksjoner rundt i landet.

Det sto ikke noe solid organisasjonsapparat til rådighet for denne aksjonen. Arbeidet måtte først og fremst bygge på nystartede kvinnegrupper. Kvinnefronten, som var den største kvinneorganisasjonen med flest grupper rundt i landet og en sentral ledelse, ble organisasjonens organisatoriske ryggrad.

Bare i Oslo og Trondheim resulterte samarbeidet i «kvinneaksjoner». Likevel førte arbeidet til forskjellige former for samarbeid en rekke steder, og en mengde aktiviteter over hele landet. Abortstands dukket opp på gatehjørner der Kvinneaksjonens løpesedler og informasjonsmateriale ble delt ut. Nye kvinneband spilte kvinneviser og abortsanger. Det ble avholdt møter med foredrag, filmer og sketsjer.

Les intervju med Else Michelet som satt i ledelsen i «Kvinneaksjonen for selvbestemt abort».

 

21. juni så «Opplysningsutvalget for selvbestemt abort» dagens lys. Utvalget besto først og fremst av leger og helsepersonell med tilknytning til SV og Arbeiderpartiet. På faglig grunnlag ville de bidra med faktiske opplysninger for å øke folks forståelse for at abortloven måtte endres slik at kvinnen selv fikk avgjøre om hun ville avbryte svangerskapet.

 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.