Kampen for selvbestemt abort

9. november 1973 var internasjonal abortdag. I Oslo gikk 1200 kvinner og menn i demonstrasjonstog. Liknende markeringer fant sted i Vest-Tyskland, Østerriket, Danmark og USA.

Ropene gjallet i gatene: Selvbestemt abort nå! Nei til umyndiggjøring! Nei til tvangsfødsler! Abortlov er klasselov! Ned med dobbelmoralen!

Den første aksjonen mot abortloven på 1970-tallet var blitt gjennomført av Nyfeministene 4. mars 1971. Nå hadde kvinneorganisasjonene og gruppene samlet seg. 

Bergljot Børresen holdt tale: «Hvorfor blir så mange kvinner uønsket gravide, - hvorfor vil ikke de abortsøkende kvinnene føde barn? Det er fordi vi har et barnefiendtlig samfunn, fordi vi har et seksualfiendtlig samfunn, fordi vi har et menneskefiendtlig samfunn.»

Børresen oppfordret partiene på Stortinget til å vedta en lov som ga «ansvar, verdighet og rettferd til alle kvinner».

Det skulle gå fem nye år til den kampen var vunnet. I årene som kom skulle abortsaken prege det norske samfunnet og kvinnebevegelsen.

 

 

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.