Om arkivet

Den nye kvinnebevegelsen på 1970-tallet var mangfoldig. Tusenvis av kvinner over hele landet var i aktivitet i det som ble en ny stor sosial bevegelse.

I arkivet gir vi en oversikt av bevegelsens organisering, krav, aktiviteter og kamper. Her finner du tekster og bilder om bakgrunnen for bevegelsen, om dens innflytelse på politikk og samfunn, om endringer i organisering fra 1980-tallet, om viktige aksjoner m.m. 

Arkivet er organisert tematisk og her inngår korte oversiktstekster, fordypningsartikler, bilder og intervjuer, litteratur- og lenketips.

Vi ønsker å slippe til stemmer fra ulike ståsted, slik at du som besøker utstillingen også skal få et inntrykk av de diskusjoner og konflikter som var viktige i bevegelsen.

Hovedvekten er på de nye organisasjonene og aktivitetene, og vi bringer naturlig nok bare smakebiter av all aktivitet under 1970-tallet. 

Vi håper at utvalget, med dette utgangspunktet, vil være til nytte og glede!

Søk:

 

En ny bevegelse vokser fram

8. mars Internasjonal kampdag

Abort For selvbestemmelse

Arbeidsliv Rett til lønnet arbeid

Barnehager Gratis daghjem til alle barn

Familie Nye boformer og delt husarbeid

Formødre Kvinnene som gikk foran

Forskning Nye perspektiv og teorier

Helse/Seksualitet Kvinne, kjenn din kropp

Idrett Kamp for deltakelse

Internasjonalt Kvinnekamp over grensene

Krisesentre Fra husbråk til kvinnemishandling

Kultur Musikk, teater, kunst, litteratur, film

Lesbisk kvinnekamp Fram i lyset

Likestilling En offentlig politikk

Magasiner og blader En ny offentlighet

Menn Feministisk utfordring

Minoritetskvinner Flere stemmer

Politikk Inn i maktens korridorer

Porno/Prostitusjon Mot salg av kvinner

Feminisme 2003

Visste du at…

Milepæler

Kilder til kunnskap

 
 
 
 

 

© KILDEN 2003. Spørsmål om opphavsrettigheter rettes til KILDEN.